Nowe badania pokazują, że spożywanie niektórych rodzajów ciemnej czekolady może przynosić korzyści zdrowotne. Wyniki dwóch badań zaprezentowanych podczas dorocznego spotkania Experimental Biology 2018 w San Diego pokazują, że spożywanie gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao (minimalnie 70% kakao, 30% organicznego cukru trzcinowego) ma pozytywny wpływ na nastrój, pamięć, odporność oraz na poziom stresu i stanu zapalnego. Chociaż dobrze wiadomo, że kakao jest głównym źródłem flawonoidów po raz pierwszy badano jego wpływ na ludzi, aby określić w jaki sposób może wspomagać procesy poznawcze, hormonalne i układ sercowo-naczyniowy.

"Przez lata przyglądaliśmy się wpływowi ciemnej czekolady na funkcje neurologiczne z punktu widzenia zawartości cukru - im więcej cukru, tym jesteśmy szczęśliwsi" - powiedział Berk. "Po raz pierwszy przyjrzeliśmy się wpływom dużych ilości kakao na ludzi w dawkach tak małych jak regularne spożywanie batonów czekoladowych w krótkich lub dłuższych okresach czasu. Jego działania są obiecujące. Im wyższe stężenie kakao tym bardziej pozytywny wpływ ma ono na funkcje poznawcze, pamięć, nastrój, odporność i inne korzystne działania. " tumaczy główny autor badania.

Flawonoidy znajdujące się w kakao są niezwykle silnymi przeciwutleniaczami i środkami przeciwzapalnymi ze znanymi mechanizmami korzystnymi dla zdrowia mózgu i układu sercowo-naczyniowego.

Ciemna czekolada (70% kakao) wpływa na ekspresję ludzkiego genu: kakao reguluje komórkową odpowiedź immunologiczną, sygnalizację neuronalną i percepcję zmysłową.

Ta pilotażowa próba eksperymentalna zbadała wpływ 70-procentowej czekolady na ludzką ekspresję genów komórek odpornościowych i dendrytycznych ze szczególnym uwzględnieniem cytokin pro i przeciwzapalnych. Wyniki badań pokazują, że konsumpcja kakao reguluje w górę wiele wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych zaangażowanych w aktywację limfocytów T, komórkową odpowiedź immunologiczną i geny zaangażowane w przekazywanie sygnałów nerwowych i percepcję zmysłową - te ostatnie potencjalnie związane ze zjawiskami nadpobudliwości mózgu.

Ciemna czekolada (70% organicznego kakao) zwiększa ostrą i przewlekłą EEG siłę gęstości spektralnej (μv2), odpowiedź częstotliwości gamma (25-40 Hz) wpływając na zdrowie mózgu: dochodzi do poprawy neuroplastyczności, synchronizacji nerwowej, funkcji poznawczych, uczenia się, pamięci i uważności.

W badaniu tym oceniono reakcję elektroencefalografii (EEG) na spożycie 48 g ciemnej czekolady (70% kakao) po 30 i 120 minutach na modulację częstotliwości mózgowych 0-40 Hz , szczególnie korzystną częstotliwość gamma (25-40 Hz). Wyniki pokazują, że 70 procentowa czekolada zwiększa neuroplastyczność dla korzyści behawioralnych i zdrowotnych mózgu.

Badania wymagają dalszych badań, szczególnie w celu określenia znaczenia tych efektów dla komórek odpornościowych i mózgu w większych populacjach badawczych. Prowadzone są dalsze badania nad mechanizmami, które mogą być zaangażowane w związek przyczynowo-skutkowy w zachowaniu mózgu przy tak wysokim stężeniu kakao.

Źródło: sciencedaily.com