Ku uciesze miłośników czekolady na całym świecie, wiele ostatnich badań z wykorzystaniem różnych metod sugeruje, że pewne związki zawarte w kakao o nazwie flawanole mogą korzystnie wpływać na układu krążenia. Metaanaliza opublikowana w Journal of Nutrition, która jest oceną wyników 19 badań z randomizacją, skupiła się nad zagadnieniem, czy zużycie wyrobów kakaowych bogatych we flawanole wiązało się z poprawą specyficznych biomarkerów sercowo - naczyniowych w porównaniu do spożywania placebo z nieistotną zawartością flawanoli zawartych w kakao. W sumie w badaniu udział wzięło 1 139 ochotników.

„Nasza metaanaliza opisuje, jak flawanole z kakao wpływają na biomarkery kardiometaboliczne, udzielając wskazówek w projektowaniu dużych, ostatecznych badań profilaktycznych przeciw cukrzycy i chorobom sercowo-naczyniowym. Okazało się, że spożycie flawanoli z kakao może zmniejszyć dyslipidemię, insulinooporność i ogólnoustrojowe zapalenie, które są głównymi subklinicznymi czynnikami ryzyka chorób kardiometabolicznych".

Naukowcy chcą jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenia w badaniach. Wszystkie badania były małe i krótkotrwałe, nie wszystkie ze śledzonych biomarkerów zmieniły się na lepsze, a żadne z tych badań nie zostało zaprojektowane tak, aby przetestować bezpośrednio, czy konsumpcja flawanoli z kakao prowadzi do zmniejszenia przypadków zawałów serca lub cukrzycy typu 2. Ale biorąc pod uwagę niektóre z tych niejednorodnych badań, dane podsumowujące metaanalizę zespołu wykazują potencjalnie korzystne efekty bogatego we flawanole kakao na zdrowie serca. Zaobserwowano statystycznie istotną poprawę (choć niezbyt dużą) wśród ochotników badania, którzy jedli produkty bogate w kakao z dużą zawartością flawanoli w porównaniu z tymi, którzy nie mieli takiego składnika diety.

Największe efekty obserwowano u ochotników badania, którzy jedli pomiędzy 200 a 600 mg flawanoli dziennie (w zależności od ich spożycia kakao). Widzieli znaczne spadki poziomu glukozy i insuliny we krwi, jak również innego wskaźnika insulinooporności o nazwie HOMA-IR. Zaobserwowano również wzrost "dobrego" cholesterolu we krwi - HDL. Osoby spożywające większe dawki flawonoli miały korzystny spadek wykładników insulinooporności oraz spadek stężenia triglicerydów, ale nie zaobserwowano u nich znaczącego wzrostu HDL. Osoby spożywające niższe dawki flawanoli miały tylko korzyści ze wzrostu HDL. Korzyści były widoczne zarówno u kobiet jak i mężczyzn, niezależnie od tego, w jakiej formie był spożywany produkt kakaowy bogaty we flawanole, czy to w formie gorzkiej czekolady czy w napoju.

„Wyniki naszej analizy opierały się przede wszystkim na spożyciu ciemnej czekolady, w tym w kilku badaniach stosowano napoje na bazie kakao w proszku. W związku z tym wniosków z obecnego badania nie należy uogólniać do różnych rodzajów cukierków czekoladowych lub białej czekolady, w których zawartość cukru czy dodatków polepszających smak może być znacznie wyższa niż w przypadku ciemnej czekolady", podkreślają naukowcy.

W związku z tym autorzy doszli do wniosku, że „potrzeba dużych, długoterminowych badań z randomizacją, które zwiększają naszą wiedzę na temat krótkoterminowych korzyści spożycia flawanoli z kakao na kardiometaboliczne biomarkery, co będzie miało przełożenie na wyniki badań klinicznych."

Źródło: sciencedaily.com