Baza leków

Praktyczna baza leków zawierająca informacje o wszystkich lekach dopuszczonych do obrotu, dostępnych w Polsce (leki refundowane, leki nierefundowane dostępne na i bez recepty, suplementy diety oraz dermo kosmetyki).

Baza ICD-10

Obszerna baza danych jednostek chorobowych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób o Problemów zdrowotnych ICD-10. DrWidget ICD-10 to aplikacja zawierająca: klasyfikację chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 leki zarejestrowane w Polsce powiązane z ICD-10 substancje czynne powiązane z ICD-10 klasyfikacje anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną (ATC) przyporządkowaną do klasyfikacji ICD-10.

Baza norm i skali

Baza norm i skali zawiera normy i skale medyczne powszechnie stosowane w medycynie. Skale , normy i wyniki badań przedstawione są w czytelny sposób, a spis alfabetyczny pozwala błyskawicznie odnaleźć szukane hasło. Aplikacja DrWidget Normy i Skale poza wartościami referencyjnymi oraz wskazanymi kryteriami ma również funkcję wprowadzania i analizy danego wyniku. Aplikacja pozwala na precyzyjną ocenę stanu chorego oraz interpretację wyników wg obowiązujących kryteriów.

Baza kalkulatorów

Zbiór kalkulatorów umożliwiających m.in. obliczenie dawki leku dostosowanej do masy lub powierzchni ciała, wyliczanie BMI czy przeliczanie jednostek fizycznych lub glikemicznych, a także sprawdzenie wielu innych poręcznych informacji.

ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC to podzielony na kategorie spis porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie.

INN

Baza zawierająca czytelnie przedstawione substancje czynne według nazewnictwa zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. Klasyfikacja INN jest stosowana dla ułatwienia, ze względu na bardzo dużą ilość nazw handlowych leków i środków farmaceutycznych. Przy każdej substancji znajduje się wykaz leków, w których można ją znaleźć.

Decyzje GIF

Zebrane w jednym miejscu decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dostępne w formie artykułu oraz w wersji gotowej do pobrania w formacie PDF.

Interakcje

Baza interakcji pozwala na szybkie wyszukanie informacji o wpływie jednej substancji leczniczej na aktywność drugiej przy ich jednoczesnym podaniu. Interakcje farmakologiczne mogą być szkodliwe dla pacjenta powodując zwiększenie lub zmniejszenie działania leków, a także powstawania nowych efektów działania czy zwiększania ryzyka efektów ubocznych. Dzięki aplikacji DrWidget Interakcje można w przeciągu kilku chwil sprawdzić oddziaływanie na siebie leków. Praktyczna wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie leków według nazwy handlowej oraz sortowanie według substancji czynnej.

Nowe rejestracje

Baza nowo zarejestrowanych leków z czytelnym podziałem na kategorie, pozwalające szybko odnaleźć szukane leki lub sprawdzić, które z nich zostały zarejestrowane w konkretnych terminach.

Wielka baza CHPL

Baza medyczna zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce.
ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego – jest podstawowym dokumentem opisującym dany lek. ChPL tworzony jest przez Podmiot Odpowiedzialny i na jego podstawie dany lek zostaje dopuszczony do obrotu na terenie danego kraju lub we wszystkich Krajach Unii Europejskiej.
Baza ChPL została zbudowana na urzędowych źródłach dostępnych w Polsce oraz Europie, zawiera ponad 8200 ChPL.

Słownik medyczny

Wybrane słowniki medyczne zawierające m.in. tłumaczenia skrótów medycznych czy tłumaczenia haseł między językiem polskim, łacińskim, angielskim i niemieckim.

Poradnik na temat recept

Poradnik zawiera wiele informacji ułatwiających odnalezienie się w tematyce recept. Przedstawione są w nim informacje ogólne, uprawnienia pacjentów, sposób wystawiania i realizacji recept, a także wiele innych przydatnych informacji.