Choroba sercowo-naczyniowa (CVD) jest najczęstszą przyczyną śmierci i niepełnosprawności na całym świecie, głównie z powodu choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu (w tym udaru krwotocznego i niedokrwiennego).

W przeciwieństwie do choroby niedokrwiennej serca, która jest główną przyczyną przedwczesnej śmierci w większości krajów zachodnich, udar mózgu jest najczęstszą przyczyną zgonu w Chinach, drugie miejsce zajmują choroby serca.

Chociaż udar niedokrwienny występuje znacznie częściej, odsetek udarów krwotocznych w Chinach jest nadal wyższy niż w krajach o wysokim dochodzie.

Jak sugerują badania przeprowadzone w Chinach, ludzie którzy spożywają codziennie jajka mogą dzięki temu znacznie zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jajka są ważnym źródłem cholesterolu w diecie, ale zawierają również wysokiej jakości białko, wiele witamin i bioaktywnych składników, takich jak fosfolipidy i karotenoidy.

Wcześniejsze badania dotyczące związków między jedzeniem a wpływem na zdrowie były niespójne, a większość z nich odkryła niewielkie powiązania między spożyciem jaj a chorobą niedokrwienną serca lub udarem.

W związku z tym zespół badaczy postanowił zbadać związek między spożyciem jaj a chorobą sercowo-naczyniową, chorobą niedokrwienną serca, poważnymi epizodami wieńcowymi, zawałami serca, udarem krwotocznym i niedokrwiennym.

Wykorzystali oni dane z badania China Kadoorie Biobank (CKB) obejmującego około pół miliona dorosłych w wieku od 30 do 79 lat z 10 różnych obszarów geograficznych w Chinach.

Uczestnicy zostali rekrutowani w latach 2004-2008 i zostali zapytani o częstotliwość spożywania jaj. Potem ich życie było śledzone, aby określić ich zachorowalność i śmiertelność.

W ramach nowego badania naukowcy skupili się na 42613 uczestnikach, którzy nie chorowali na raka, choroby sercowo-naczyniowe (CVD) i cukrzycę. Z tej grupy po medianie czasu obserwacji wynoszącej 8.9 lat udokumentowano łącznie 83 987 przypadków CVD i 9 985 zgonów z powodu CVD, a także 5 103 poważnych incydentów wieńcowych. Na początku okresu badania 13,1% uczestników zgłosiło dzienne spożycie (zwykle 0,76 jaj / dzień), a 9,1% zgłosiło, że nigdy nie spożywało jaj lub bardzo rzadko (zwykle 0,29 jaj dziennie). Analiza wyników wykazała, że dzienne spożycie jaj wiązało się z niższym ryzykiem ogólnej choroby sercowo-naczyniowej.

W szczególności codzienni konsumenci jaj (do jednego jajka / dzień) mieli o 26% mniejsze ryzyko udaru krwotocznego - rodzaju udaru o wyższym wskaźniku rozpowszechnienia w Chinach niż w krajach o wysokim dochodzie - i o 28% niższe ryzyko śmierć z powodu udaru krwotocznego oraz 18% mniejsze ryzyko zgonu z powodu CVD. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie o 12% ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca u osób spożywających codziennie jaja (szacowana ilość to 5,32 jaja / tydzień), w porównaniu z kategorią "nigdy / rzadko" (2,03 jaj / tydzień). Było to badanie obserwacyjne, więc nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat przyczyny i skutku, ale autorzy stwierdzili, że ich badanie miało dużą wielkość próby i wzięto pod uwagę ustalone i potencjalne czynniki ryzyka CVD.

Autorzy podsumowali: "W niniejszym badaniu stwierdzono, że istnieje związek pomiędzy umiarkowanym poziomem konsumpcji jaj (do 1 jajka / dziennie) a niższą częstością występowania zdarzeń sercowych. "Nasze odkrycia dostarczają dowodów naukowych na dietetyczne wytyczne dotyczące konsumpcji jajek dla zdrowego dorosłego."

Źródło: sciencedaily.com