Badacze Mount Sinai zidentyfikowali sześć genów, aktywujących setki innych genów u dzieci doświadczających ciężkich reakcji alergicznych na orzeszki ziemne. Jest to pierwsze badanie, w którym wzięli udział ludzie, mające na celu zidentyfikowanie genów prowadzących do ostrych reakcji alergicznych po ekspozycji na orzeszki ziemne, z użyciem podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo z pełnym sekwencjonowaniem genów, wykazujących ekspresję przed, w trakcie i po spożyciu orzeszków ziemnych.

Przeprowadzona próba była także pierwszą badającą ekspresję genów u dzieci w przebiegu ich reakcji alergicznych, pozwalającą na porównanie każdego aspektu reakcji ze stanem poprzedzającym ją u tego samego badanego, a nie u grupy kontrolnej bez obecnej alergii na orzeszki ziemne. To podejście pozwoliło naukowcom dokładnie wykryć zmiany ekspresji genów wynikających z reakcji.

Standardowe leczenie osób ze stwierdzoną alergią na orzeszki ziemne obejmuje unikanie ich w diecie oraz właściwą opiekę w razie wystąpienia reakcji alergicznej. Wykazano progres w zakresie immunoterapii, jednak nie u wszystkich jest ona efektywna, niosąc ze sobą szereg działań ubocznych; ponadto nie została zaaprobowana przez U.S Food and Drug Administration.

"Badanie wyróżnia procesy genetyczne i molekularne, które mogłyby być celem nowych terapii wobec alergicznych reakcji na orzeszki ziemne oraz stanowić źródło informacji istotnych dla zrozumienia jak w ogóle przebiega ta alergia," mówi główny autor badania, Dr Supinda Bunyavanich, profesor nadzwyczajny w zakresie Pediatrii i Genetyki oraz Genomiki w Icahn School of Medicine w Mount Sinai. "Ciągle nie rozumiemy w pełni wszystkiego, co zachodzi w organizmie podczas reakcji alergicznych na orzeszki ziemne. Możemy posługiwać się tymi genami, aby właściwie ukierunkować nasze badania nad alergią na orzeszki ziemne i, przy odrobinie szczęścia, przewidywać jak silnie poszczególni alergicy będą reagować."

"W innych badaniach przyglądano się ekspresjom genów u osób z alergiami pokarmowymi i porównywano je do osób bez stwierdzonych alergii," mówi Dr. Bunyavanich. "Jedną z mocnych stron naszego badania jest to, że obserwowaliśmy geny ulegające ekspresji przez cały czas u dzieci aktywnie reagujących na orzeszki ziemne, obserwując daną osobę w trakcie trwania reakcji, co dostarczyło szczegółowego i całościowego obrazu procesów, które zachodzą na poziomie genetycznym i molekularnym podczas reakcji alergicznej po ekspozycji na orzeszki ziemne."

Jednym z ograniczeń badania jest fakt, że skupia się ono wyłącznie na analizie alergii na orzeszki ziemne. Dr Bunyavanich i jej zespół badawczy planuje przeprowadzić w przyszłości próby skupiające się na innych popularnych alergenach, takich jak białka mleka i jaja, aby skierować swoje istotne odkrycia do innych typów alergii pokarmowych.

Źródło: sciencedaily.com