W badaniu Acta Paediatrica wykazano, że wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 3 miesiące życia niemowlęcia wiązało się z niższym ryzykiem rozwoju alergii oddechowej i astmy oskrzelowej u dzieci w wieku 6 lat.

W badaniu 1177 par matka-niemowlę jedna trzecia dzieci była karmiona wyłącznie piersią do wieku 3 miesięcy. W 6. roku życia u 20,8% dzieci rozpoznano alergie oddechową, a u 11,3% astmę.

Wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 3 miesiące życia niemowlęcia wiązało się z niższym o 23% względnym ryzykiem alergii oddechowej w wieku 6 lat. Przekładało się to również na niższym o 34% względne ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej, ale tylko wtedy, gdy dzieci nie miały astmy w wywiadzie rodzinnym.

Karmienie piersią przez 3 miesiące, ale nie wyłączne, okazało się niewystarczające, aby zmniejszyć ryzyko alergii oddechowej lub astmy.

„Chorobom dróg oddechowych, takim jak alergie oddechowe i astma, można w niektórych przypadkach zapobiegać poprzez zachęcanie do wyłącznego karmienia piersią przez co najmniej 3 miesiące, ponieważ stwierdzono korzystne działanie mleka matki w kontekście zmniejszania ryzyka występowania zaburzeń ze strony dróg oddechowych u dzieci,” powiedziała autorka badania, dr Galya Bigman z Uniwersytetu Maryland, Institute of Human Virology, School of Medicine.

Źródło: sciencedaily.com