Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania NSO pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10-letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) zakłada w latach 2020-2030 m.in. sfinansowanie inwestycji na uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do kształcenia, diagnostyki i leczenia nowotworów, celem zagwarantowania wykrywania większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na nowotwory.

Jednym z elementów tych działań jest doposażenie w nowoczesne akceleratory zakładów radioterapii, w których prowadzone jest leczenie pacjentów onkologicznych.

Resort zdrowia poinformował, że mając na uwadze trudną sytuację szpitali będącej konsekwencją aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z walką z wirusem COVID-19, Minister Zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu w stosunku do ubiegłego roku, poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów do radioterapii, z 7 mln zł do wysokości 8 mln zł na 1 aparat. Po raz pierwszy w tym roku nie będzie wymagany również finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu.


ZOBACZ TEŻ:


Ministerstwo Zdrowia przekazało w wydanym komunikacie, że w najbliższym czasie planowane jest również ogłoszenie konkursu na zakup nowoczesnych mammografów cyfrowych.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości realizowania procedur diagnostyki profilaktycznej w onkologii. Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla kobiet jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej w Polsce.

Poprawa w zakresie zwiększenia liczby nowoczesnych systemów mammograficznych ma przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania choroby, a przede wszystkim do lepszego określenia stopnia jej zaawansowania i kontroli leczenia.

Docelowo w ramach NSO w ramach poprawy jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych, planowane jest wprowadzenie do końca 2023 r. obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Wskazane działania mają służyć podniesieniu skuteczności badań przesiewowych w kierunku nowotworów piersi.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia