W Ministerstwie Zdrowia 14 grudnia zostały podpisane 3 kolejne umowy o dofinansowanie projektów dotyczących wymiany/zakupu akceleratorów.

Podczas spotkania wiceminister Piotr Gryza podkreślił, że „jest to ważne wydarzenie związane z poprawą dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii”.

„Z wykorzystaniem środków europejskich sfinansujemy wymianę 12 akceleratorów i dokupimy 5 oraz zbudujemy 3 bunkry na nowe akceleratory” – dodał.

Nowy sprzęt będzie dofinansowany ze środków unijnych – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (IX Oś Priorytetowa Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych).

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach zrealizuje projekt za 54 mln zł, którego dofinansowanie wyniesie 36,5 mln zł. Projekt zakłada wymianę 3 akceleratorów oraz prace dostosowawcze w bunkrach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wymieni jeden akcelerator oraz rozbuduje Klinikę Radioterapii i zakupi dodatkowy akcelerator. Wartość tego projektu to 33 mln zł, a dofinansowanie – 26,7 mln zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie rozbuduje i zmodernizuje zakład radioterapii, wymieni istniejący akcelerator oraz zaadaptuje istniejący bunkier na potrzeby instalacji. Całkowita wartość projektu wynosi 11,9 mln zł, a dofinansowanie to 10 mln zł.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia