Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2019-04-26 01:54:55

Tagi: Ministerstwo Zdrowia

93 mln zł z funduszy europejskich na profilaktykę i centra symulacji medycznej
09:32 26 KWI 20190

93 mln zł z funduszy europejskich na profilaktykę i centra symulacji medycznej

Wiceministrowie zdrowia Zbigniew J. Król i Sławomir Gadomski podpisali 24 kwietnia 15 umów o dofinansowanie na tworzenie nowych centrów symulacji medycznej oraz rozwój wybranych projektów profilaktycznych. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na realizację tych zadań 93 mln zł ze środków unijnych w...

11:30 18 KWI 20190

Będą kontrole w szpitalach dot. realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, iż zwróciło się wszystkich 16 Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o skontrolowanie prawidłowości rozliczenia środków przekazanych podmiotom leczniczym na podwyżki dla pielęgniarek i...

12:45 10 KWI 20190

Projekt zmiany ws. badań lekarskich kierowców

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Zmiany polegają na objęciu badaniami również kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły...

13:52 08 KWI 20190

Wiceminister Szczurek-Żelazko będzie nadzorowała Agencję Badań Medycznych

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko będzie nadzorowała działalność Agencji Badań Medycznych – wynika z opublikowanego w piątek zarządzenia szefa resortu Łukasza Szumowskiego w sprawie czynności sekretarza i podsekretarzy stanu. Zarządzenie zmienia dotychczasowe, wydane przez ministra w...

12:43 05 KWI 20190

Organizacje pacjenckie mogą zgłaszać swoich kandydatów do Rady Naukowej ABM

Minister Zdrowia poinformował o rozpoczęciu procedury wyłaniającej członka Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych. Do konkursu mogą zgłosić się organizacje, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta. Rada Agencji jest organem o charakterze opiniodawczym. Jej członkiem może zostać...

11:37 03 KWI 20190

Promocja zawodów medycznych w Centrach Symulacji Medycznych

Na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia uczniowie z 10 szkół średnich zobaczyli z bliska Centra Symulacji Medycznej. Młodzież odwiedziła CSM w Łodzi, Białymstoku, Poznaniu, Zabrzu i Lublinie. Wycieczki edukacyjne były formą promocji zawodów medycznych i projektów finansowanych z Funduszy Europejskich....

10:17 03 KWI 20190

RPO pyta ministra o Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich

Konieczne jest podjęcie pilnych działań systemowych dotyczących chorób rzadkich – chodzi o Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. W resorcie zdrowia przygotowywany jest projekt takiego dokumentu, który miał być wprowadzony do końca 2018 r. Ze względu na brak informacji o zakończeniu prac Rzecznik Praw...

13:15 01 KWI 20190

NIL: MZ zwiększa biurokratyzację

Ministerstwo Zdrowia, proponując nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne nie zmniejszy biurokratyzacji opieki zdrowia, mimo deklaracji walki z tym zjawiskiem - stwierdza Naczelna Izba Lekarska. Nowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w...

10:03 01 KWI 20190

Nowe inwestycje w Centrum Onkologii w Warszawie i Gliwicach

Ponad 44 mln zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i rozbudowę Centrum Onkologii w Warszawie i Gliwicach. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki tym funduszom oba ośrodki zyskają nowoczesne zaplecze aparaturowe, a wyspecjalizowane zespoły narzędzia...

10:08 29 MAR 20190

LPR ze wsparciem unijnym modernizuje kolejne bazy

28 marca podpisano kolejną umowę o dofinansowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Inwestycja o łącznej wartości ponad 23 mln zł obejmie wybudowanie i modernizację baz w Bydgoszczy-Osielsku, Katowicach, Białymstoku i Szczecinie-Goleniowie. Modernizacja baz LPR jest niezwykle ważna szczególnie w...