Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie.
Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń.

Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?



Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2017-08-17 01:43:49

Komunikaty NFZ

10:32 26 LIP 20171

Ogłoszono wyniki preselekcji do programu POZ PLUS

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wyniki preselekcji świadczeniodawców, którzy będą realizować opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS. W preselekcji wzięło udział 620 świadczeniodawców, którzy zgłosili 874 miejsca udzielania świadczeń. Łączna liczba...

08:28 04 LIP 20170

Komunikat dotyczący aplikacji Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (ap-DiLO)

W związku z opublikowaniem w dniu 27 czerwca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2017 r., Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 1 lipca 2017 r. zostanie udostępniona...

09:18 04 KWI 20170

EKUZ ważna rok

Nie przez pół roku, ale przez okres 12 miesięcy ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla większości pacjentów - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. To nowość - wcześniej EKUZ ważna była tylko przez sześć miesięcy. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób...

09:54 06 GRU 20160

NFZ ws. recept „pro familia” i „pro auctore”

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”. NFZ informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o...

11:00 29 LIS 20161

NFZ: Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - KOC II/III

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany...

11:49 25 PAŹ 20161

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

NFZ opublikował komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. NFZ informuje, że niniejsze zarządzenie stanowi wykonanie...

09:23 12 PAŹ 20160

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. AMD

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem. Zgodnie z wnioskiem Pana płk. prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa – Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds....

12:25 02 WRZ 20161

Zaproszenie do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016

W imieniu organizatora - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca placówki medyczne do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016 poprzez organizację badań spirometrycznych w dniach 12-17 września br. Dni Spirometrii są częścią wieloletniej...

11:39 17 SIE 20160

NFZ ws. realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek w POZ

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej. Fundusz informuje iż, z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2,...

10:31 23 CZE 20162

Zarządzenie Prezesa NFZ ws. opieki w przypadku wad rozwojowych płodu

Prezes NFZ podpisał 20 czerwca 2016 r. zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w przypadku świadczeń udzielanych na rzecz ciężarnych z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu. Zarządzenie ma na celu zwiększenie dostępności do świadczeń 
z zakresu opieki psychologicznej i...