Konkurs na profilaktykę obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi jest kolejnym, na który resort zdrowia przeznaczy środki z Funduszy Europejskich.

Celem konkursu jest zmniejszenie o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.

W konkursie wybierany zostanie jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu centralnego pilotażowego programu profilaktycznego. Zadaniem realizatora będzie prowadzenie działań promocyjno-szkoleniowych i zapewniających ewaluację programu. Działania te mają się przyczynić do wspierania realizatorów, którzy zostaną wybrani na poziomie makroregionów w drugim konkursie.

O środki mogą ubiegać się:

  • uczelnie medyczne;
  • instytuty badawcze;
  • podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ na leczenie szpitalne w zakresie onkologia lub chirurgii.

Wnioski będą przyjmowane od 29.02.2020 r. do 6.04.2020 r.


Źródło: zdrowie.gov.pl