1 lipca Naczelna Rada Lekarska wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy i Porozumieniem Rezydentów OZZL zaapelowała do lekarzy o wypowiadanie klauzul opt-out oraz ograniczenie pracy do jednego etatu podczas wspólnej konferencji prasowej w Domu Lekarza. Klauzule opt-out i umowy mają być wypowiadane do końca sierpnia ze skutkiem od początku października.

W nawiązaniu do Apelu Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out, z-ca Sekretarza NRL Artur Drobniak powiedział, że „w obliczu skrajnego niedoboru kadr lekarskich oraz braku wystarczających zmian w zakresie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych NRL wzywa wszystkich lekarzy w naszym kraju do ograniczenia czasu pracy do 48 godz. w tygodniu”.

Zwrócił się również do innych przedstawicieli zawodów medycznych: pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników i diagnostów laboratoryjnych, aby podjęli podobne działania jak lekarze, których celem jest zwiększenie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, zwiększenie jakości usług medycznych oraz dbałość o pacjenta i jego bezpieczeństwo.

Lekarze oczekują, że rząd, przed wyborami do Parlamentu RP przedstawi program naprawy publicznej ochrony zdrowia, zawierający także wzrost nakładów w takim stopniu, aby zlikwidować kolejki do świadczeń zdrowotnych. Program ten musi uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów: pacjentów, pracowników medycznych, właścicieli zakładów opieki zdrowotnej, samorządów terytorialnych i państwa.


Źródło: NIL