Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2018-07-17 01:51:22

Tagi: NRL

Sejm ostatecznie odrzucił poprawki NIL
08:54 09 LIP 20180

Sejm ostatecznie odrzucił poprawki NIL

5 lipca 2018 r. podczas nocnego głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki Naczelnej Izby Lekarskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. W związku z zaistniałą sytuacją, Prezydium Naczelnej...

08:27 04 LIP 20180

Rezydenci nie wykluczają wznowienia protestu

Lekarze rezydenci zarzucają stronie rządowej niedotrzymanie umów i grożą wznowieniem protestu. „Dziś drugi lipca. Od 1.07 dla pacjentów miało do ochrony zdrowia trafić dodatkowe 2160 milionów złotych. Czy ktoś z Państwa już o nich słyszał? Czy Ministerstwo Zdrowia wie co się z nimi stało? Coś słabo...

09:09 28 MAJ 20180

Nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

26 maja Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wybrał prof. Andrzeja Matyję na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Andrzej Matyja uzyskał 217 głosów delegatów, pokonując Romualda Krajewskiego (129 głosów) i Krzysztofa Kordela (49 głosów). Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej...

14:34 05 LUT 20180

Prezes NRL o wynagrodzeniu lekarzy stażystów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o podjecie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, tak aby od 1 lipca 2018 r. zapewnić osobom odbywającym...

09:35 02 LUT 20180

NRL wyraża solidarność z Tureckim Stowarzyszeniem Lekarskim

31 stycznia 2018 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przekazało wyrazy poparcia i solidarności z lekarzami z Tureckiego Stowarzyszenia Lekarskiego. Poniżej w całości publikujemy tekst oświadczenia. OŚWIADCZENIEPREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJz dnia 31 stycznia 2018 r. Prezydium Naczelnej Rady...

09:20 19 STY 20180

Postulaty samorządu lekarskiego do ministra zdrowia

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu 12 stycznia 2018 r. przekazała Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu postulaty samorządu, dotyczące zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach. NRL przedstawiła...

11:34 27 GRU 20170

Prezydium NRL krytycznie o łączeniu dyżurów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło dwa stanowiska, w których negatywnie ocenia projekty ministra zdrowia dotyczące łączenia dyżurów. Odnosząc się do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,...

07:58 19 GRU 20170

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów do Trybunału Konstytucyjnego – decyzja NRL

Naczelna Rada Lekarska 15 grudnia 2017 roku podjęła decyzję o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i Kodeksem Pracy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów...

13:15 06 GRU 20171

Prezes NRL pisze do dyrektorów szpitali ws. klauzuli opt-out

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował list otwarty do dyrektorów szpitali w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out. Prezes NRL informuje w liście, że w ostatnich dniach do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają niepokojące informacje, że niektóre podmioty...

12:02 04 GRU 20170

NRL zwraca uwagę na zbyt krótkie terminy konsultacji społecznych

1 grudnia 2017 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo, w którym zwraca uwagę na zbyt krótkie terminy konsultacji społecznych. Prezes NRL prosi ministra, aby dopilnował, żeby w ramach konsultacji społecznych wyznaczano...