Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2019-04-21 01:54:38

Tagi: NRL

Prezes NRL: Wątpliwe efekty debaty „Wspólnie dla zdrowia”
11:22 10 KWI 20190

Prezes NRL: Wątpliwe efekty debaty „Wspólnie dla zdrowia”

„Coraz trudniej uwierzyć mi w powodzenie projektu „Wspólnie dla zdrowia”, ponieważ w cieniu toczącej się debaty podejmowane są decyzje doraźne i wycinkowe, które nie układają się w spójną całość” - powiedział Andrzej Matyja, Prezes NRL, podczas panelu inaugurującego kolejną odsłonę tzw. narodowej...

11:14 09 KWI 20190

Wątpliwości i sprzeciw PNRL wobec zarządzenia Prezesa NFZ

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło "stanowczy sprzeciw wobec trybu wydania zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej". NRL informuje, że "nie została...

10:24 26 MAR 20192

NRL: Porozumienie z rezydentami jest niezrealizowane

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 r. przyjęła stanowisko, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec niewywiązywania się przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP z zapisów Porozumienia z lekarzami rezydentami z 8 lutego 2018 r. NRL wzywa Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP do podjęcia...

09:06 18 MAR 20190

NIL: Rząd nie spełnia obietnicy przeznaczenia 6% PKB na ochronę zdrowia

Nieprawidłowa metoda liczenia gwarantowanych nakładów na ochronę zdrowia tylko w 2018 roku uszczupliła pulę środków o prawie 10 miliardów złotych. Zaistniała sytuacja grozi kolejną falą nikomu niepotrzebnych protestów. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja zażąda od władz państwowych...

10:50 28 LUT 20190

E-skierowania: Prezydium NRL o projekcie rozporządzenia i dacie rzeczywistego wejścia w życie obowiązku

Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. podjęło Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że termin wejścia w życie obowiązkowego...

09:18 18 LUT 20190

Prezydium NRL zgłosiło konieczność korekt w procesie cyfryzacji opieki zdrowotnej

8 lutego 2019 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jednogłośnie stanowisko w sprawie koniecznych korekt w organizacji procesu cyfryzacji. Prezydium podkreśliło, że: funkcjonalne i techniczne wymagania dla systemów teleinformatycznych usługodawców muszą być niezwłocznie ogłoszone przez...

09:12 01 LUT 20190

Uchwała NRL w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów

25 stycznia Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów. Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom...

16:36 17 STY 20190

List otwarty Prezesa NRL do Jerzego Owsiaka

Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, napisał list otwarty do Jerzego Owsiaka, w którym wyraża wdzięczność za jego działalność na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poniżej publikujemy list w całości. Szanowny Panie, pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za Pana działalność na...

12:23 28 LIS 20182

Prezydium NRL przeciwne szczegółowemu wyliczeniu procedur na paragonie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wskazuje, iż wątpliwości samorządu budzi zapis zobowiązujący lekarzy i lekarzy dentystów do zamieszczenia na paragonie fiskalnym nazwy wykonanej usługi w sposób pozwalający...

14:49 13 LIS 20180

PNRL apeluje o większy dostęp do leków refundowanych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o zapewnienie większego dostępu do leków objętych refundacją w ramach programów lekowych w postaciach przyjaznych pacjentom. Zdaniem lekarzy, stosowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia współczynników korygujących przy wycenie świadczeń opieki zdrowotnej...