Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2019-05-19 01:55:23

Tagi: NIL

NRL i KRAUM wspólnie o dyskryminującej wycenie świadczeń szpitalnych
11:15 15 MAJ 20190

NRL i KRAUM wspólnie o dyskryminującej wycenie świadczeń szpitalnych

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że 10 maja zostało wysłane do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowisko wobec regulacji dotyczących wyceny niektórych świadczeń szpitalnych, wprowadzonych zarządzeniem Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie...

09:13 26 KWI 20190

Dwa projekty ustaw, które realizują jedne z najistotniejszych postulatów środowiska lekarskiego

Uproszczenie ordynacji lekarskiej i brak podwójnego karania – pojawiły się dwa projekty ustaw, które realizują jedne z najistotniejszych postulatów środowiska lekarskiego związanych z wystawianiem recept - informuje NIL. 24 kwietnia Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez ministra zdrowia projekt...

11:22 10 KWI 20190

Prezes NRL: Wątpliwe efekty debaty „Wspólnie dla zdrowia”

„Coraz trudniej uwierzyć mi w powodzenie projektu „Wspólnie dla zdrowia”, ponieważ w cieniu toczącej się debaty podejmowane są decyzje doraźne i wycinkowe, które nie układają się w spójną całość” - powiedział Andrzej Matyja, Prezes NRL, podczas panelu inaugurującego kolejną odsłonę tzw. narodowej...

11:14 09 KWI 20190

Wątpliwości i sprzeciw PNRL wobec zarządzenia Prezesa NFZ

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło "stanowczy sprzeciw wobec trybu wydania zarządzenia Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej". NRL informuje, że "nie została...

08:08 02 KWI 20190

Prof. Marian Zembala uhonorowany Wawrzynem Śląskiej Izby Lekarskiej

Wybitny kardiochirurg, b. minister zdrowia, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala został w piątek w Katowicach wyróżniony najwyższym wyróżnieniem Śląskiej Izby Lekarskiej - Wawrzynem Lekarskim. "Miło mi się kojarzy to zaszczytne wyróżnienie Izby Lekarskiej...

13:15 01 KWI 20190

NIL: MZ zwiększa biurokratyzację

Ministerstwo Zdrowia, proponując nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne nie zmniejszy biurokratyzacji opieki zdrowia, mimo deklaracji walki z tym zjawiskiem - stwierdza Naczelna Izba Lekarska. Nowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w...

10:24 26 MAR 20193

NRL: Porozumienie z rezydentami jest niezrealizowane

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 r. przyjęła stanowisko, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec niewywiązywania się przez Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP z zapisów Porozumienia z lekarzami rezydentami z 8 lutego 2018 r. NRL wzywa Ministerstwo Zdrowia i Rząd RP do podjęcia...

09:06 18 MAR 20190

NIL: Rząd nie spełnia obietnicy przeznaczenia 6% PKB na ochronę zdrowia

Nieprawidłowa metoda liczenia gwarantowanych nakładów na ochronę zdrowia tylko w 2018 roku uszczupliła pulę środków o prawie 10 miliardów złotych. Zaistniała sytuacja grozi kolejną falą nikomu niepotrzebnych protestów. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja zażąda od władz państwowych...

10:50 28 LUT 20190

E-skierowania: Prezydium NRL o projekcie rozporządzenia i dacie rzeczywistego wejścia w życie obowiązku

Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. podjęło Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że termin wejścia w życie obowiązkowego...

09:18 18 LUT 20190

Prezydium NRL zgłosiło konieczność korekt w procesie cyfryzacji opieki zdrowotnej

8 lutego 2019 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jednogłośnie stanowisko w sprawie koniecznych korekt w organizacji procesu cyfryzacji. Prezydium podkreśliło, że: funkcjonalne i techniczne wymagania dla systemów teleinformatycznych usługodawców muszą być niezwłocznie ogłoszone przez...