Ryzyko rozwinięcia się choroby serca u kobiety można ocenić na podstawie liczby komórek jajowych w jajnikach – twierdzą naukowcy z University of California w San Francisco.

Kobiety, u których menopauza nastąpiła przed 46. rokiem życia mają dwukrotnie wyższe ryzyko chorób układu krążenia, niż ich rówieśniczki, które przestały miesiączkować w późniejszym wieku. Uważa się, że o zwiększonym ryzyku chorób serca decyduje tu kilka czynników – zmiana rodzaju wytwarzanego przez organizm cholesterolu, inne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej oraz podwyższone ciśnienie tętnicze. Spadek poziomu estrogenu może także zmniejszać elastyczność naczyń krwionośnych.

Nieco inną hipotezę wysunęła prof. Marcelle Cedars z University of California w San Francisco, sugerując, że zwiększone ryzyko chorób serca związane z wczesną menopauzą może mieć przyczynę bardziej fundamentalną – szybsze starzenie się całego organizmu.

Zespół prof. Cedars pobrał próbki krwi od 1100 kobiet przed menopauzą w wieku od 25 do 45 lat i zmierzył poziom hormonu antymullerianowskiego (AMH). Poziom AMH wskazuje na liczbę komórek jajowych, jakie pozostały w jajniku. Liczbę tę każdorazowo potwierdzono podczas badania USG jajników.

Aby określić biologiczny wiek badanych kobiet, badacze obserwowali długość telomerów w ich białych krwinkach. Telomery znajdujące się na końcówkach chromosomów skracają się za każdym razem, gdy komórka się dzieli. Dlatego ich długość uważana jest za wskaźnik wieku komórki.

Od 3 do 5 lat później 250 kobiet zgłosiło się ponownie. Zgodnie z oczekiwaniami, naukowcy wykazali, że kobiety mające w zapasie mniej komórek jajowych miały także krótsze telomery, co wskazywało, że są biologicznie starsze.

Wcześniejsze badania sugerowały, że krótsze telomery mają związek z chorobami serca, demencją i nowotworami, a także z krótszym życiem. Wydaje się zatem, że kobiety mające mniej komórek jajowych są bardziej narażone na choroby związane z wiekiem, chociaż aby potwierdzić ten związek potrzebne są badania epidemiologiczne. Zdaniem Cedars jajniki mogą być szczególnie wrażliwe na proces starzenia i dlatego są jego dobrym wskaźnikiem.
Źródło: www.medexpress.pl