Resort zdrowia przygotował nowelizację ustawy o krwiodawstwie. Jakie zmiany zaproponował?

Według Ministerstwa Zdrowia „brakuje jasnych zasad dotyczących sprzedaży osocza wykorzystywanego do produkcji produktów krwiopochodnych, co naraża centra krwiodawstwa i ministra zdrowia na zarzuty handlu krwią i związane z tym roszczenia dawców krwi”. Dlatego w myśl projektowanych przepisów, centra krwiodawstwa będą musiały uzyskiwać zgodę dawcy na sprzedaż krwi i jej składników w celu przetworzenia na produkty krwiopochodne ratujące zdrowie i życie pacjentów. Dodatkowo na sprzedaż krwi będzie musiał być przeprowadzony przetarg – wszystko po to, aby cała procedura była bardziej przejrzysta.

Projekt nowelizacji przewiduje również uproszenie procedury otrzymywania uprawniającej do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych bez kolejki odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Zadanie to mają przejąć centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a nie jak do tej pory Polski Czerwony Krzyż, bowiem to one są w posiadaniu danych o ilości oddanej krwi, co jest podstawą wydania odznaki i legitymacji.


Źródło: www.medexpress.pl