Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania krwi i jej składników. Rozporządzenie określa sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Obowiązek wprowadzenia międzynarodowego kodu znakowania krwi i jej składników, rozpoznawanych w innych krajach Unii Europejskiej nakłada na Rzeczpospolitą Polską dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r., ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE.

Wprowadzenie międzynarodowego systemu znakowania ISBT128 dla krwi i jej składników ma umożliwić identyfikację dawców i wszelkich składników krwi, pochodzących z pobranej od nich krwi, a także spełnienie wymagań dotyczących: systemu numerowania pobranej krwi zapewniającego unikatowe oznakowanie na całym świecie, stworzenia międzynarodowej bazy informacji o produktach, struktury danych zawierających te informacje, systemu kodowania kreskowego do przenoszenia informacji na etykiety, standardowego układu etykiet produktów.

Norma ISBT 128 (ang. International Standard for Blood Transfusion) określa standardowy format etykietowania, zapewniający jednolity układ etykiet produktów z kodami kreskowymi i ważnymi czytelnymi informacjami takimi jak: grupa krwi, opis produktu i termin ważności. Ten standardowy format zmniejsza ryzyko nieporozumień, gdy używane są produkty pochodzące z wielu źródeł lub krajów. Instytucje stosujące standard ISBT 128 muszą się zarejestrować w ICCBBA (ang. International Council Commonality in Blood Banking Automation – organizacja zarządzająca standardem).

Wprowadzenie systemu ISBT 128 zapewni zatem nie tylko stosowanie spójnego, prawnego i sprawdzonego sposobu znakowania krwi i jej składników, ale także jego zgodność ze standardami określonymi w dyrektywach unijnych.


Więcej: legislacja.rcl.gov.pl