Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych  wieloośrodkowe badanie dzieci mieszkających w miastach, pozwoliło nakreślić skalę występowania u nich alergii pokarmowych.

Naukowcy brali pod uwagą trzy najczęściej występujące alergie pokarmowe: na białka mleka krowiego, jaja kurzego oraz orzeszki ziemne.

516 dzieci było obserwowane od urodzenia do 5 roku życia. 10% spośród nich miało alergię na co najmniej jeden z trzech produktów. Podejrzenie alergii postawiono u kolejnych 17% dzieci.

Stwierdzono, że łącznie u 55% dzieci występowały specyficzne immunoglobiny klasy IgE przeciwko co najmniej jednej z trzech badanych substancji.

Według autorów oszacowana częstość występowania alergii pokarmowych jest „ekstremalnie wysoka”, a może być jeszcze zaniżona względem stanu faktycznego z uwagi na rygorystyczne kryteria rozpoznania i uwzględnienie w badaniu tylko trzech alergenów.


Więcej: www.poradniklekarza.pl