Warszawa, dnia 16.03.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Zoledronic acid medac (Acidum zoledronicum), 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, podmiot odpowiedzialny medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH.


Wycofana seria - PQ0776, data ważności: 05.2020.