Warszawa, dnia 09.02.2024

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

1) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Vblaast 10, Vinblastine Sulfate, fiolka, 10 mg/10ml o numerze serii: I23I011B; data ważności: 31.08.2025

podmiot odpowiedzialny: VAMA LIFECARE PVT. LTD. Z siedzibą w Indiach;

podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź.

2) zakazuje wprowadzania do obrotu wskazanej powyżej serii produktu;

Pobierz komunikat jako PDF