Warszawa, dnia 17.12.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju klika serii produktu leczniczego: Valsargen (Valsartanum) , 160 mg, kapsułki twarde, podmiot odpowiedzialny Mylan Ireland Limited.


Wycofana seria - 8076904, data ważności: 04.2021

Wycofana seria - 8045128, data ważności: 10.2019

Wycofana seria - 8044533, data ważności: 06.2019