Warszawa, dnia 22.11.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Uro-Vaxom (Vaccinum Escherichiae coli extractum) 6 mg liofilizowanego lizatu Escherichia coli, kapsułki twarde, opakowanie 30 kapsułek, podmiot odpowiedzialny: OM PHARMA S.A. z siedzibą w Lizbonie (Portugalia); przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Qpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Wycofana seria - 1400245, data ważności: 08/2019