Warszawa, dnia 19.10.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego: Thioealth (Tiopental sodium), proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, fiolka 1 g

numer serii: A0402001, data ważności: 30.06.2023

podmiot odpowiedzialny: LIVEALTH BIOPHARMA PVT. L.T.D. ; podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,40-273 Katowic