Warszawa, dnia 20.10.2023

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

a) Ozempic 0,25 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły
numer serii: MP5E022, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1910448318746, SN:1715275882761, SN:1484230994781;

b) Ozempic 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły
numer serii: MP5E422, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1388907388367, SN:1166038143360;

c) Ozempic 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 3 wstrzykiwacze 1,5 ml + 12 igieł
numer serii: MP5E309, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1616963799752;

d) Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł
numer serii: NP5F390, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1663553143407

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii;

zakazuje wprowadzania do obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego:

a) Ozempic 0,25 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły:
numer serii: s. NP5F072, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1452502683684, SN:1448897010796, SN:1196047998565, SN:1906713720429, SN:1301066522493, SN:1973507213331, SN:1186806770942, SN:1224990160023, SN:1123199781958, SN:1039343810525, SN:1924269320414, SN:1319392266088,
numer serii: MP5E022, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1910448318746, SN:1715275882761, SN:1484230994781;

b) Ozempic 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły:
numer serii: MP5E422 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1388907388367, SN: 1166038143360;

c) Ozempic 0,5 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 3 wstrzykiwacze 1,5 ml + 12 igieł:
numer serii: MP5E309 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1616963799752;

d) Ozempic 1 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł:
numer serii: NP5F390; w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1663553143407;
numer serii: NP5H346; w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1050859056133
numer serii: NP5G866; w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1548393594272

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii

Pobierz komunikat jako PDF