Warszawa, dnia 01.12.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Octanine F 1000 (Factor IX coagulationis humanus), 1000 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, podmiot odpowiedzialny: Octapharma (IP) Limited, Wielka Brytania.


Wycofana seria: K726A2208, data ważności: 05.2019.

Pobierz komunikat jako PDF