Warszawa, dnia 20.12.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju sześć serii leku Mucofluid (Mesnum), 50mg/ml, aerozol do nosa, roztwór, podmiot odpowiedzialny: UCB Pharma S.A. (Belgia).


Wycofane serie:

- 559, data ważności: 03.2020
- 560, data ważności: 03.2020
- 561, data ważności: 03.2020
- 562, data ważności: 05.2020
- 563, data ważności: 05.2020
- 564, data ważności: 05.2020