Warszawa, dnia 10.07.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju 7 serii leku Minirin, 10 mcg/dawkę donosową, areozol do nosa

nr serii: P10416E; termin ważności: 01.2021
nr serii:P10416N; termin ważności: 01.2021
nr serii:P11706U; termin ważności: 04.2021
nr serii:P12696IM; termin ważności: 05.2021
nr serii:R11526X; termin ważności: 02.2022
nr serii:R11526Z; termin ważności: 02.2022
nr serii:R14349M; termin ważności: 07.2022

przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Ferring GmbH, Niemcy.

Pobierz komunikat jako PDF