Warszawa, dnia 22.03.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Meprelon (Methylprednisolini natrii succinas), 1000 g, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji. Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM Sp. z o.o.


Wycofane serie:

- 161107/160802, data ważności: 11.2021
- 170303/160802, data ważności: 03.2022