Warszawa, dnia 04.03.2024

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

1) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Levosimendan Kabi (Levosimendanum) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2,5 mg/ml,

1 fiolka po 5 ml GTIN 05909991485894
4 fiolki po 5 ml GTIN 05909991485917
10 fiolek po 5 ml GTIN 05909991485900

w zakresie wszystkich serii. podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2) zakazuje wprowadzania do obrotu na terenie całego kraju wskazanego powyżej produktu leczniczego w zakresie wszystkich serii

Pobierz komunikat jako PDF