14 czerwca weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach monitorowaniem przewozu zostały objęte produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które znajdują się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania systemu i lepszego monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Są to m. in.: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Zgodnie z nowymi regulacjami systemem monitorowania przewozu drogowego i kolejowego zostaną objęte produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP. Każdy przedsiębiorca chcący wywieźć produkty lecznicze za granicę, poza zgłoszeniem zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium kraju, musi przekazać zgłoszenie do Rejestru Zgłoszeń Przewozu Towarów (SENT). Informacje na temat zgłoszeń do Głównego Inspektora Farmaceutycznego będą przekazywane do systemu SENT, do którego dostęp mają służby kontrolujące pojazdy na drogach publicznych.

Co istotne, w wypadku zgłoszeń do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy Prawo Farmaceutyczne, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium RP. Do tej pory taki obowiązek mieli tylko przedsiębiorcy prowadzący hurtownię farmaceutyczną.

Nowelizacja wprowadziła też obowiązek przekazywania do GIF pełnej, aktualnej listy środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem. Obowiązek ten ciąży na wytwórcach i importerach produktów leczniczych oraz na przedsiębiorcach prowadzących hurtownię farmaceutyczną. Informacja o środkach transportu zostanie przekazana do systemu SENT, tak aby funkcjonariusze kontrolujący pojazdy na drogach publicznych mieli do niej ułatwiony dostęp.

Więcej informacji znaleźć można w komunikatach opublikowanych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – www.gif.gov.pl/


Źródło: Ministerstwo Zdrowia