Warszawa, dnia 15.01.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego Ivoxel (Mometasoni furoas), 1 mg/g, emulsja na skórę. Podmiotem odpowiedzialnym jest Almirall Hermal GmbH.

Wycofane serie:

Ivoxel (Mometasoni furoas), 1 mg/g, emulsja na skórę, 60 g.

- numer serii: 634231, data ważności: 09.2018
- numer serii: 703451, data ważności: 01.2019

Ivoxel (Mometasoni furoas), 1 mg/g, emulsja na skórę, 30 g.

- numer serii: 634192, data ważności: 08.2018