Warszawa, dnia 22.06.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie leku Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP 100mg/2 ml, podmiot odpowiedzialny: Genetek Lifesciences Pvt. Ltd., importer: Parafarmacja Sp. z o.o.