Warszawa, dnia 06.09.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Fenactil (Chlorpromazini hydrochloridum) 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.


Wycofana seria - 01BA1017, data ważności: 10.2019.