Warszawa, dnia 29.03.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Fayton (Acidum zoledronicum), 4 mg/100, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.


Wycofane serie:

- PP1326, data ważności: 11.2018

- PQ1733, data ważności: 10.2020