Warszawa, dnia 13.06.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii leku Etamsylate Injection 125 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułek. Podmiot odpowiedzialny: Genetek Lifesciences Pvt. Ltd. importer: Parafarmacja Sp. z o.o.

Wycofane serie:

- 070218, data ważności: 01.2020
- 010418, data ważności: 03.2020