Warszawa, dnia 21.12.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju:

serię leku Budixon Neb (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml, seria: 1030417, data ważności: 04.2019

serię leku Budixon Neb (Budesonidum), zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml, seria: 053617, data ważności: 06.2019

podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A z siedzibą w Pieńkowie.