Warszawa,dnia 16.05.2024

Decyzja GIF wstrzymuje na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie: Viglita (Vildagliptinum), 50mg, tabletki,
opakowanie 14 tabletek nr GTIN 05909991401856;
opakowanie 28 tabletek nr GTIN 05909991401863;
opakowanie 30 tabletek nr GTIN 05909991401870;
opakowanie 56 tabletek nr GTIN 05909991401887;
opakowanie 60 tabletek nr GTIN 05909991401894;
opakowanie 180 tabletek nr GTIN 05909991401900;
w zakresie wszystkich serii;
podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska