Warszawa,dnia 09.02.2024
Decyzja GIF wstrzymuje na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie: Reparil Gel N (Escinum + Diethylamini salicylas), żel, (10 mg + 50 mg)/g, opakowanie 1 tuba 40 g,
GTIN 05909990116614, w zakresie następujących serii:
numer serii: D1900226, termin ważności: 02.2024;
numer serii: D2001785, termin ważności: 02.2025;
numer serii: D2001039, termin ważności: 02.2025;
numer serii: D2000440, termin ważności: 01.2025;
numer serii: D2000974, termin ważności: 12.2024;
numer serii: D1903726, termin ważności: 08.2024;
numer serii: D2102011, termin ważności: 03.2026;
numer serii: D2102021, termin ważności: 03.2026;
numer serii: D2200054, termin ważności: 01.2027;
numer serii: D2101749, termin ważności: 08.2026;
numer serii: D2103655, termin ważności: 08.2026;
numer serii: D2100538, termin ważności: 03.2026;
numer serii: D2201197, termin ważności: 01.2027;
numer serii: D2200248, termin ważności: 02.2027;
numer serii: D2201438, termin ważności: 02.2027;
numer serii: D2201198, termin ważności: 01.2027;
numer serii: D2201426, termin ważności: 02.2027;
numer serii: D1903725, termin ważności: 08.2024;
numer serii: D1901568, termin ważności: 02.2024;
numer serii: D2001038, termin ważności: 03.2025;
numer serii: D1901567, termin ważności: 02.2024;
numer serii: D1902417, termin ważności: 08.2024;
numer serii: D2001843, termin ważności: 02.2025;
numer serii: D2002129, termin ważności: 03.2025;
numer serii: D2002134, termin ważności: 03.2025;
numer serii: D2002135, termin ważności: 03.2025;
numer serii: D1903721, termin ważności: 08.2024;
numer serii: D1901585, termin ważności: 02.2024;
numer serii: D2001872, termin ważności: 02.2025;
numer serii: D2000931, termin ważności: 12.2024;
numer serii: D2001440, termin ważności: 01.2025;
numer serii: D2201557, termin ważności: 06.2027;
numer serii: D2301227-1, termin ważności: 11.2027;
numer serii: D2300029, termin ważności: 10.2027;
numer serii: D2202531, termin ważności: 10.2027;
numer serii: D2202992, termin ważności: 06.2027:
podmiot odpowiedzialny: Mylan Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie