Warszawa,dnia 29.03.2024

Decyzja GIF wstrzymuje na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie Qutiro 5mg/100ml, tirofiban (jako chlorowodorek tirofibanu) w infuzji 5 mg/100 ml, opakowanie 100 ml, wszystkie serie, dopuszczonym do obrotu na mocy zgody wydanej przez Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2023 r. nr DOP/01039/23.
podmiot odpowiedzialny: QUESTUS PHARMA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Indiach; podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu ww. produktu leczniczego: Genesis Pharm sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź
oraz czasowo zakazuje wprowadzania do obrotu wskazanego powyżej produktu leczniczego