Ponad 8 mln złotych zostanie przeznaczone na wyposażenie Centrum Urazowego dla Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Jednostka pozwoli na zorganizowanie szybszego i skuteczniejszego systemu ratowania dzieci z urazami wielonarządowymi. Planowany koniec realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to grudzień 2018 roku.

Jak poinformował Szpital, dotacja zostanie przeznaczona na zakup rezonansu magnetycznego i adaptację pomieszczeń na pracownię rezonansu magnetycznego, a także dwóch aparatów USG – śródoperacyjnego ramienia C z obrazowaniem 3D wraz ze stołem operacyjnym z pływającym blatem i akcesoriami, a także 3 kardiomonitorów i defibrylatora.

– To sprzęt uznany przez specjalistów za podstawowy w diagnostyce i leczeniu najcięższych urazów wielonarządowych. Szpital w Prokocimiu od początku istnienia pełni w regionie rolę centrum urazowego. Dzięki nowej aparaturze zwiększą się nasze możliwości ratowania życia i zdrowia dzieci – zapewnia dr hab. Piotr Wojciechowski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dziecięce centra urazowe będą kompleksowo diagnozowały i leczyły obrażenia wielonarządowe u dzieci i młodzieży bez potrzeby przewożenia pacjentów do różnych ośrodków. Dzięki temu zmniejszy się śmiertelność okołourazowa, a poszkodowani pacjenci będą mieli większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Ministerstwo Zdrowia opracowało listę szpitali wytypowanych do pełnienia roli centrów urazowych dla dzieci. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie uznano w województwie małopolskim za kluczową placówkę wieloprofilową.

Każdego roku do szpitala dziecięcego w Prokocimiu trafia ok. 120 pacjentów z ciężkimi urazami wielonarządowymi. To głównie ofiary wypadków komunikacyjnych lub nieszczęśliwych zdarzeń, do których doszło podczas uprawiania sportu lub prac rolniczych. Stworzenie Centrum Urazowego dla Dzieci to kolejny krok w rozwoju placówki.

– Inwestycja w sprzęt pozwoli na najwyższy standard leczenia pacjentów z ciężkimi urazami. Musimy mieć jednak świadomość, że funkcjonowanie Centrum Urazowego dla Dzieci wymaga bieżącego finansowania pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Liczymy, że wycena tych świadczeń będzie wystarczająca, aby to zapewnić – mówi prof. Krzysztof Fyderek, dyrektor krakowskiego USD.

Centrum Urazowe dla Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie ujęte jest w Wojewódzkim Planie Działania Systemu. Pod koniec października 2017 została zawarta umowa pomiędzy szpitalem a Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość przyznanych środków to 8 085 000 zł, z czego 85 proc. (6 872 250 zł) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. (1 212 750 zł) dotacja celowa z budżetu państwa.

Źródło: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie