Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2019-06-20 01:52:28

Tagi: tajemnica lekarska

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o tajemnicy lekarskiej
10:02 10 STY 20190

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o tajemnicy lekarskiej

Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest zmiana przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Z jednej strony, na...

09:13 03 GRU 20180

RPO: Tajemnice lekarskie z dokumentów powinien uchylać sąd, a nie prokurator

Tajemnice lekarskie z dokumentacji powinien uchylać sąd, a nie prokurator – ocenił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W ostatnich tygodniach zagadnienie tajemnic zawodowych było przedmiotem debaty publicznej w związku z doniesieniami mediów...

10:29 19 PAŹ 20170

PK: to sąd, a nie pacjent, zwalnia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego niedopuszczalne jest przesłuchanie lekarza na okoliczności związane z wykonywaniem zawodu, bez zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zachowanie tajemnicy jest powinnością lekarza. Zatem bez uzyskania zwolnienia z niej, nie można...

10:21 11 SIE 20172

RPO chce zmiany przepisów dot. tajemnicy lekarskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar jest zaniepokojony regulacjami prawnymi dotyczącymi obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. Skierował w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów. Jak informuje...

09:41 23 CZE 20170

RPO w obronie tajemnicy lekarskiej

Jak informuje Biuro RPO, analiza wniosków wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniła rozbieżność w stosowaniu art. 226 kodeksu postępowania karnego. W niektórych przypadkach sądy rejonowe przyjmują, że przepis ten uprawnia prokuratora do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej w zakresie...

08:42 08 SIE 20160

Zmiany w tajemnicy lekarskiej. Lekarze protestują

Dysponentem tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta są jego najbliżsi. Rodzina ma prawo domagać się od lekarza informacji o leczeniu zmarłego – przewidują przepisy, które weszły w życie. Sprzeciwia im się samorząd lekarski. Rozwiązanie takie przewiduje - uchwalona w czerwcu przez Sejm, a podpisana...

08:16 04 SIE 20160

NIL przypomina o zmianach dotyczących tajemnicy lekarskiej

W dniu 5 sierpnia br. wejdzie w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w istotny sposób ogranicza zakres tajemnicy lekarskiej – przypomina NIL. Jej...

12:22 15 LIP 20160

Nowa ustawa o tajemnicy lekarskiej niezgodna z konstytucją?

14 lipca 2016 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara z pismem, w którym zwrócił się z apelem o wnikliwą analizę prawną rozwiązań wprowadzanych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego,...

10:50 13 LIP 20160

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą tajemnicy lekarskiej

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja dotyczy m.in. okoliczności zwolnienia z tajemnicy lekarskiej. Jej dysponentem po śmierci pacjenta...

08:59 04 LIP 20160

Zmiana zakresu tajemnicy lekarskiej

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Był to poselski projekt. Ustawa zmienia m.in. zakres tajemnicy lekarskiej. Jej dysponentem po śmierci...