Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło środki unijne na dofinansowanie projektu utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Dzięki niemal 8,5 mln zł z funduszy europejskich pacjenci zabrzańskiej placówki będą mieli dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego.

W piątek (13 kwietnia) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia umowę na realizację inwestycji z prezesem Szpitala Miejskiego w Zabrzu, dr n. med. Mariuszem Kazimierzem Wójtowiczem podpisała z ramienia resortu Anna Goławska, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

- Dzięki tym środkom pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do szpitalnego oddziału ratunkowego i poprawi się skuteczność udzielania pomocy w ratowaniu życia – mówiła dyrektor Goławska.

Z wykorzystaniem dofinansowania z Unii w Zabrzu powstanie szpitalny oddział ratunkowy i lądowisko dla śmigłowców. Pacjenci z zagrożeniem życia szybciej zostaną przetransportowani do szpitala i otrzymają niezbędną pomoc. Pan prezes Mariusz Kazimierz Wójtowicz podkreślił, że jest to wyjątkowy i ważny projekt dla całego regionu śląskiego, gdzie brakuje takich jednostek.

- Dziękuję Panu prezesowi za ciągłe podejmowanie działań usprawniających funkcjonowanie placówki i za godne podziwu zaangażowanie personelu zabrzańskiego szpitala w przekształcanie go w jednostkę świadczącą usługi medyczne na najwyższym poziomie – dodała dyrektor Anna Goławska.

Dotychczas w Programie Infrastruktura i Środowisko podpisano łącznie 141 umów o dofinansowanie na wsparcia istniejących SOR - ich wartość to ponad 500 mln zł . Środki unijne trafiają także na wsparcie nowych SOR, tak jak w projekcie z Zabrza i jest to niemal 95 mln zł.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia