17 grudnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podpisał umowę na utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Całkowita wartość projektu przekracza 9 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł zostało przekazanych ze środków unijnych.

Wiceminister Janusz Cieszyński zauważył, że centra urazowe są to miejsca, gdzie można przeprowadzić określone procedury w przypadku urazu, co jest szczególnie istotne dla dzieci i co jest wygodne dla pacjenta. – Szpital dostaje niezbędne wyposażenie, sprzęt. Mamy pewność, że takie centra urazowe będą dobrze spełniały swoją rolę. Temu też służą środki z funduszy europejskich, aby jak najwięcej pieniędzy, które mamy na inwestycję było przekazywanych na kompleksowe projekty, takie gdzie cały problem pacjenta jest rozwiązany w jednym miejscu – tłumaczył wiceminister.

Andrzej Domański dyrektor WSzZ poinformował, że na potrzeby CUDu do części pediatrycznej zostanie dobudowany nowy pawilon (około 500 metrów kwadratowych) i przebudowane zostanie około 150 metrów kwadratowych obecnie funkcjonującej dziecięcej Izby Przyjęć.

Jak dodał dyrektor, na potrzeby centrum zostanie zakupiony również m.in.: nowy tomograf, wyposażenie pracowni endoskopowej z zapleczem oraz obszaru wstępnej intensywnej terapii i dwóch stanowisk resuscytacji.

– Ważnym elementem w CUDZie będzie połączenie pediatrii z częścią kardiologiczną szpitala, co będzie mieć duże znaczenie dla szybkości i dostępu do pełnej diagnostyki – zauważył dyrektor.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach