Po raz pierwszy od początku funkcjonowania e-WUŚ, liczba nieubezpieczonych Polaków spadła poniżej 7 procent; na koniec kwietnia wyniosła 6,85 proc. - informuje Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

– Ten dobry wynik bardzo nas cieszy. Z zadowoleniem przyjmujemy także prace nad weryfikacją uprawnień do świadczeń medycznych studentów i uczniów! – podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

20 maja na zaproszenie Ministra Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie w resorcie, zgodnie z ustaleniami Porozumienia z 17 grudnia 2014 roku – dotyczącymi dalszej analizy zmian organizacyjnych i legislacyjnych związanych z podstawową opieką zdrowotną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MZ z Ministrem Piotrem Warczyńskim oraz przedstawiciele Centrali NFZ z V-Prezesem Krzysztofem Tuczapskim na czele. PPOZ reprezentowali Bożena Janicka i Eugeniusz Michałek.

Jeden z ważniejszych tematów spotkania dotyczył funkcjonowaniu systemu eWUŚ – „Czerwone światła a uprawnienia”. Centrala NFZ poinformowała o aktualnym stanie w systemie eWUŚ, z którego wynika, że po raz pierwszy od początku jego funkcjonowania średnia Polaków nieubezpieczonych w CWU spadła poniżej 7% i stanowi na koniec kwietnia 6,85%.

– Posunęły się też prace mające na celu pilne rozwiązanie problemu zgłaszania uprawnień do świadczeń dla młodzieży uczącej się od 18 do 26 roku życia, a pojawiającej się w CWU jako nieuprawnionej. Tomasz Pawlęga z resortu zdrowia poinformował o rozmowach z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pełnej akceptacji weryfikacji uprawnień do świadczeń studentów przez uczelnie – co będzie związane z funkcjonowaniem programu „POL-on” czyli rejestru uczelni obecnie budowanego. Wymaga to jeszcze zmian legislacyjnych , które są w toku – informuje prezes PPOZ.

Podczas ostatniego spotkania Centrala NFZ potwierdziła też dobrą współpracę z ZUS i określiła jako poprawny stan danych spływających do CWU. Pozytywnie oceniono także funkcjonowanie oświadczeń w POZ dla czerwonych świateł w e-WUŚ, które każdorazowo złożone i potwierdzone w deklaracji POZ - pozostaje ważne (finansowane) przez kolejne 3 miesiące od daty ostatniego oświadczenia (funkcjonują u około 200-250 tysięcy pacjentów – około 10% wszystkich świateł czerwonych).

…- Zdecydowanie rośnie także liczba zgłaszanych dzieci do ubezpieczenia przez rodziców i opiekunów – co jest efektem szeroko prowadzonej i to wielopłaszczyznowo akcji edukacyjnej w tym zakresie – dodaje Bożena Janicka.


Źródło: Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia