Statyny są grupą leków powszechnie zalecaną do zwalczania chorób sercowo-naczyniowych (cardiovascular disease-CVD) - najczęstszej przyczyny chorób i zgonów w Stanach Zjednoczonych - ponieważ obniżają poziom cholesterolu we krwi.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) donosi, że w okresie 2003-2012 odsetek osób powyżej 40 roku życia stosujących statyny, aby obniżyć poziom cholesterolu wzrósł z 18 do 26 procent.

W 2013 roku, American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) wspólnie zalecali wysoką intensywność terapii ze statyną dla pacjentów w wieku nie większym niż 75 lat.

Jednak w 2014 roku, system opieki zdrowotnej Veterans Affairs (VA) zalecał tylko statynę w umiarkowanej intensywności, powołując się na niewystarczającą ilość dowodów, że wysokie dawki statyn mogą być bardziej efektywne.

Zalecenie ACC / AHA opierało się na metaanalizie opublikowanej w 2010 roku, które wykazało poprawę, a mianowicie 0,8-procentowy wzrost wskaźnika przeżycia pacjentów na terapii statyną o dużej intensywności. Metaanaliza nie badała pacjentów w wieku powyżej 75 lat.

Ale nowe badania potwierdzają wytyczne ACC / AHA i potwierdzają, że terapia statyną o wysokiej intensywności może zwiększyć przeżywalność pacjentów z chorobami układu krążenia, nawet u pacjentów w wieku powyżej 75 lat.

Terapia wysoką w porównaniu z małą dawką statyny

Naukowcy z Stanford University School of Medicine przeprowadzili duże badanie porównujące leczenie wysokimi dawkami statyn z leczeniem o umiarkowanej intensywności. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "JAMA Cardiology".

Naukowcy kierowani przez dr Fatimę Rodriguez, zbadali dane 509 766 pacjentów w wieku 21-84 z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową (atherosclerotic cardiovascular disease- ASCVD), którzy otrzymywali opiekę z Systemu Opieki Zdrowotnej VA.

W badaniu analizowano choroby współistniejące i wartości cholesterolu oraz monitorowano wskaźniki śmiertelności w ciągu 1 roku od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 1 kwietnia 2014 r.

Trzydzieści procent pacjentów otrzymywało statyny w terapii o wysokiej intensywności w postaci atorwastatyny, rosuwastatyny i symwastatyny, 46 procent otrzymywało terapię o umiarkowanej intensywności i 6,7 procent otrzymało terapię statyną o niskiej intensywności.

Intensywność dawek został wyznaczona zgodnie z wytycznymi ACC / AHA i definicjami. Wytyczne określają statyny o wysokiej intensywności działania jako rozuwastatynę, 20 lub 40 mg dziennie i atorwastatynę, 40 lub 80 mg dziennie.

Najniższe współczynniki umieralności związane z najwyższymi dawkami statyn

Następnie miało miejsce badanie kontrolne pacjentów, w ciągu 492 dni, podczas których zauważyli oni odwrotną korelację pomiędzy intensywnością terapii statynami i umieralnością.

Pacjenci, którzy otrzymali najwyższe dawki statyn mieli najniższe wskaźniki śmiertelności.

1-roczne wskaźniki śmiertelności wynosiły 4 procent dla tych, którzy otrzymali wysokiej intensywności terapię statynami, 4,8 procent w przypadku pacjentów otrzymujących leczenie umiarkowanej intensywności, 5,7 procent w przypadku pacjentów otrzymujących terapię niskiej intensywności oraz 6,6 procent dla osób nieotrzymujących żadnej statyny.

Naukowcy odkryli również, że maksymalne dawki statyn o wysokiej intensywności działania prowadzą do najwyższych wskaźników przeżywalności w porównaniu z submaksymalnymi dawkami tych samych statyn o wysokiej intensywności działania.

Pozytywne efekty terapii statynami o wysokiej intensywności działania można było zaobserwować we wszystkich grupach wiekowych, a wyniki są spójne dla młodszych pacjentów, jak i osób powyżej 75 roku życia.

Wypowiadając się na temat wyników, dr Rodriguez i jej zespół napisał: „Oceniliśmy praktykę kliniczną w świecie rzeczywistym z użyciem statyn w zależności od ich intensywności i związek śmiertelności w wyniku wszystkich możliwych przyczyn zgonów w krajowej próbie pacjentów z ASCVD w systemie ochrony zdrowia VA. Znaleźliśmy odwrotnie proporcjonalny związek między intensywnością leczenia statyną a śmiertelnością. Wyniki te sugerują, że istnieje znaczna szansa dla poprawy prewencji wtórnej w ASCVD poprzez optymalizację intensywności leczenia statynami ".

Nowe badania mogą zmienić metody leczenia

Pomimo sprzecznych zaleceń dotyczących leczenia statynami, badanie to zostało przeprowadzone na większej wielkości próbie osób i używana była tutaj szczegółowa dokumentacja pacjentów z ewidencji zdrowia VA, która dostarczyła naukowcom unikalny wgląd w zmienne kliniczne i administracyjne.

Autorzy badania podkreślają, że mimo swoich zalet, statyny nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Badacze odnoszą się do tak zwanego paradoksu leczenie-ryzyko, gdzie pacjenci z największym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia powinni być leczeni najbardziej agresywnie, ale nie są.

Jak dr Rodriguez wskazuje, badanie „sugeruje, że lekarze powinni zamiast rozpoczynania terapii pacjenta w małej dawce iść do przodu i stosować u nich maksymalną dawkę, jaką oni mogą tolerować".

Autorzy zwracają uwagę, że niekorzystne skutki zdrowotne muszą być nadal rozpatrywane indywidualnie i omawiane z pacjentem.

Wytyczne ACA / AHHA nie wspierały statyn o wysokiej intensywności działania dla pacjentów powyżej 75 roku życia, aż do tej pory, gdyż nie było wcześniej wystarczającej ilości badań klinicznych w celu wspierania takiego leczenia. Ale zgodnie z tym nowym badaniem, powinno to zostać zmienione w aktualnych wytycznych.

„Istnieje wiele wytycznych i zaleceń, więc myślę, że mamy również udział w tym, aby system działał lepiej” dodaje na koniec dr Fatima Rodriguez.

Starszy autor badania dr Paul Heidenreich dodaje również, że „powinno to dać lekarzom specjalistom, lekarzom rodzinnym i pielęgniarkom większy komfort, gdy w następnych rekomendacjach American College of Cardiology i wytycznych American Heart Association pacjentom z wcześniej rozpoznaną chorobą układu krążenia będzie zalecane podawanie statyny o wysokiej intensywności działania".

Źródło: medicalnewstoday.com