Rusza druga faza „Programu profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP”. Zadanie postawione przez Ministra Obrony Narodowej, realizowane od ponad roku, ma ułatwić dostęp żołnierzy do specjalistycznej opieki medycznej, zmniejszyć zachorowalność i umieralność na choroby o charakterze kardiologicznym.

W pierwszej fazie projektu Zespół Badawczy z Wojskowego Instytutu Medycznego przebadał prawie 1900 żołnierzy z kilkunastu jednostek wojskowych z całej Polski. Do dalszych badań oraz ewentualnej opieki medycznej zakwalifikowanych zostało ok. 450 żołnierzy. W grupie „żółtej” (oznaczającej średnie ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia) znalazło się 393 osób, a w grupie „czerwonej” (oznaczającej wysokie ryzyko zachorowania) – 79. To właśnie te dwie grupy zostaną objęte drugą fazą programu „Wyrównanie dostępności do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy – MIL-SCORE”.

Analiza danych zgromadzonych w pierwszej fazie programu wskazuje, że blisko co czwarty żołnierz poddany badaniom charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. W ramach drugiej fazy Programu Wojskowy Instytut Medyczny zaproponuje tym osobom (zakwalifikowanym do grupy „żółtej” i „czerwonej”) możliwość wykonania specjalistycznych badań, mających na celu szczegółową ocenę układu krążenia i potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. Stąd też zadanie powinno być traktowane jako priorytetowe zarówno przez przełożonych, jak również poszczególnych żołnierzy.

Przedstawiciele WIM będą się kontaktować z wytypowanymi żołnierzami i zapraszać ich do wojskowego szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie.

- W piśmie do dowódców jednostek poprosiłem o wsparcie działań podejmowanych przez Zespół Badawczy WIM. Od tego wsparcia oraz świadomości samych żołnierzy będzie uzależnione otrzymanie szybkiej i profesjonalnej pomocy medycznej – wyjaśnia gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Dyrektor rozwiewa jednocześnie obawy żołnierzy, którzy mogą zastanawiać się czy skorzystanie z programu profilaktycznego nie wpłynie negatywnie na ich dalszą służbę wojskową?

- Nie może być takich obaw. Jesteśmy zobowiązani do ochrony dokumentacji medycznej. Do tego badania będą prowadzone poza macierzystymi jednostkami, na terenie WIM. To zwiększa anonimowość, czyli daje dodatkowy komfort pacjentom. Natomiast zaniedbanie problemów związanych z układem krążenia zwykle kończy się bardzo poważnie – podkreśla dyrektor WIM.

„Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP” realizowany jest na mocy decyzji nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2013 r. Ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków niepełnosprawności i umieralności.Źródło: www.wim.mil.pl