W dniach 23-24 listopada w Krakowie odbyła się XI konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia prewencyjna 2018 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, jedna z najbardziej opiniotwórczych konferencji medycznych w Polsce. W czasie obrad poruszono temat profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia.

W konferencji udział wzięli najwybitniejsi polscy eksperci oraz najlepsi wykładowcy, a także osoby mające decydujący wpływ na kształt ochrony zdrowotnej w Polsce, w tym członkowie rządu, dyrektorzy urzędów centralnych z obszaru opieki zdrowotnej, rektorzy, dziekani, prezesi towarzystw naukowych, konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Obrady otworzyli: prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasz Brzostek oraz główni organizatorzy konferencji: prof. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii WL UJ CM oraz prof. Andrzej Pająk z Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM.

Wiedzą i opiniami dzieliło się blisko 150 wykładowców i panelistów. Wykłady inauguracyjne poprowadzili: prof. Paul Dendale (prezes European Association of Preventive Cardiology), prof. Krzysztof Narkiewicz (b. prezes European Society of Hypertension) oraz prof. Piotr Ponikowski (prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

Konferencja obfitowała w spory i polemiki, pojawiały się trudne pytania. W programie przewidziano sesje typowo dydaktyczne oraz sesje doniesień oryginalnych. W czasie wystąpień koncentrowano się m.in. na zagrożeniach związanych z paleniem tytoniu, problemach z nadciśnieniem tętniczym, poruszono temat hipercholesterolemii, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, a także rehabilitacji oraz chorób nowotworowych. Omówiono najnowsze doniesienia z zakresu szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej, zaprezentowano najnowsze wyniki polskich projektów badawczych, a także badań prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych.

Jak co roku, wydarzeniu towarzyszył Bieg na Plantach, którego celem jest promowanie regularnej aktywności fizycznej jako czynnika dobroczynnego dla serca. Na starcie V edycji spotkali się uczestnicy kongresu, goście z zagranicy i mieszkańcy Krakowa – w sumie ponad sto osób. Trasa biegu jak zawsze wytyczona była wzdłuż Plant Krakowskich (długość pętli: około 4 km).

Kolejna konferencja „Kardiologia Prewencyjna” odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 r.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum