Rekordowa kwota miliarda złotych jeszcze przed końcem roku trafi na konta szpitali. To pieniądze, które pozwolą na sfinansowanie nadwykonań, które powstały głównie w latach 2008 - 2017 - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Środki w wysokości 1 miliarda złotych pochodzące z dotacji z budżetu państwa są przeznaczone na sfinansowanie świadczeń, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami czyli na tzw. „nadwykonania”.

NFZ informuje, że pieniądze do wysokości 1 miliarda zł zostały podzielone pomiędzy OW według wartości uzgodnionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu ze świadczeniodawcami. Pozwolą one na sfinansowanie nadwykonań powstałych przed rokiem 2017 w leczeniu szpitalnym, psychiatrii i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych, świadczeniach zdrowotnych odrębnie kontraktowanych czy też w pozostałych rodzajach świadczeń.

Rzecznik NFZ Sylwia Wądrzyk tłumaczy, iż w przypadku świadczeń udzielonych od stycznia do września bieżącego roku ponad kwotę wynikającą z umowy, dodatkowe pieniądze pozwolą na sfinansowanie świadczeń w leczeniu szpitalnym między innymi: z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, udarów, specjalistyki dziecięcej, onkologii, świadczeń nielimitowanych, toksykologii i transplantologii.

"Zasady finasowania nadwykonań były jednolite w całym kraju. Intensywne prace nad uzgodnieniami warunków sfinansowania nadwykonań trwały kilka tygodni, zarówno w Centrali, jak i oddziałach wojewódzkich NFZ" - informuje rzeczniczka.

Dyrektorzy Oddziałów Funduszu zawarli już ugody z blisko 600 placówkami medycznymi. Najwięcej środków trafi do mazowieckich (ponad 222 miliony zł), dolnośląskich (156 milionów zł) wielkopolskich (138 milionów zł), kujawsko-pomorskich (108 milionów zł), lubelskich (blisko 99 milionów) i śląskich (98,5 miliona zł) placówek medycznych.

W sumie na konta szpitali w całej Polsce trafi miliard złotych za świadczenia udzielone ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami w ciągu ostatnich 10 lat. Pieniądze do szpitali wpłyną w ciągu najbliższych kilku dni, czyli jeszcze przed końcem roku.

„Sfinansowanie nadwykonań z budżetu państwa jest wydarzeniem bez precedensu i jest możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej i współpracy Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Zdrowia, oraz Narodowego Funduszu Zdrowia” - czytamy w wydanym komunikacie.


Źródło: NFZ