Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zmianę planu finansowego NFZ na 2017 rok. Łącznie do wszystkich oddziałów NFZ trafi dodatkowo 571 821 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ.

Pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały wykonane i niesfinansowane w roku 2017 i w latach poprzednich.

Podział środków został oparty na algorytmie ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2017. Dolnośląski NFZ otrzyma 42,9 mln, kujawsko-pomorski - 30,8 mln, lubelski - 32,3 mln, lubuski - 14,7 mln, łódzki - 39,1 mln, małopolski - 49,4 mln zł, mazowiecki - 82,7 mln, opolski - 14 mln, podkarpacki - 30,5 mln, podlaski - 17,3 mln, pomorski - 33,1 mln, śląski - 69,6 mln, świętokrzyski - 19,2 mln, warmińsko-mazurski - 20,1 mln, wielkopolski - 51,4 mln a zachodniopomorski - ponad 24,8 mln zł.


Źródło: nfz.gov.pl