Dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej, która jest efektem Polskiego Ładu i dzięki osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 roku, budżet NFZ zwiększył się o ponad 9 miliardów złotych. Środki zostaną w całości przeznaczone na świadczenia zdrowotne – poinformował NFZ.

To pierwsza w tym roku tzw. duża zmiana planu finansowego NFZ. Na nowelizację planu zgodziły się kolejno Rada NFZ, sejmowe komisje finansów publicznych i zdrowia oraz ministrowie finansów i zdrowia.

Korzystna prognoza wpływu składki i lepsze wyniki makroekonomiczne

Wyższa prognoza wpływu środków ze składki zdrowotnej oraz dobra kondycja polskiej gospodarki pozwoliły na zmianę planu finansowego NFZ na 2022 rok. To pierwsza, tzw. duża nowelizacja, planu uchwalonego w lipcu ubiegłego roku.

– Dzięki Polskiemu Ładowi do budżetu NFZ trafi ok. 7 miliardów złotych. Kolejne dwa miliardy to efekt osiągniętych w 2021 roku wskaźników makroekonomicznych, na których bazuje plan finansowy. W zdecydowanej większości środki te przeznaczymy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miliardy na leczenie

Wpływy do budżetu NFZ, po zmianie planu finansowego Funduszu, wzrosły łącznie o ponad 9,1 mld zł. Najwięcej tych środków otrzymają szpitale (ponad 5 mld zł) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ponad 2 mld zł), co jest związane m.in. ze zwiększeniem dostępu do gabinetów lekarzy specjalistów.

Nakłady na świadczenia medyczne wzrosną łącznie o blisko 13 procent w stosunku do pierwotnego planu. Środki trafią do Oddziałów Wojewódzkich NFZ i zostaną podzielone zgodnie z obowiązującym algorytmem.

Na co NFZ planuje przeznaczyć dodatkowe środki?

 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ) – zwiększenie o 436,6 mln zł
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) – zwiększenie o 2,08 mld zł
 • leczenie szpitalne – zwiększenie o 5,18 mld zł
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – zwiększenie o 337,81 mln zł
 • rehabilitacja lecznicza – zwiększenie o 547,48 mln zł
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – zwiększenie o 114,19 mln zł
 • opieka paliatywna i hospicyjna – zwiększenie o 84,18 mln zł
 • leczenie stomatologiczne – zwiększenie o 54,41 mln zł
 • pomoc doraźna i transport sanitarny – zwiększenie o 6,5 mln zł
 • koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu – zwiększenie o 5 mln zł
 • świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – zwiększenie o 122,97 mln zł
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa – zwiększenie o 88,6 mln zł
 • koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych – zwiększenie o 38,58 mln zł.

Nowelizacja planu finansowanego, zaproponowana przez kierownictwo NFZ, zyskała pozytywną rekomendację ze strony Rady NFZ, sejmowej komisji finansów publicznych i sejmowej komisji zdrowia.

Plan NFZ na 2022 rok w nowym kształcie zatwierdzili też szefowie resortów finansów i zdrowia.


ZOBACZ: Zaktualizowany plan finansowy NFZ na 2022 rok

Źródło: NFZ